| Startuj z nami | Dodaj do ulubionych | Księga gości | Forum dyskusyjne | Chat | Newsletter | Powiadom znajomego | Poczta | Facebook |
Polski English Deutsch
Słupsk GminaSłupsk Gmina Słupsk Gmina On-line
 Gminny Portal Internetowy
- | - Słupsk Powiat | Słupsk | Katalog Firm Słupsk | Katalog Firm Słupsk Powiat | Przetargi | Szukam/dam prace | Ogłoszenia | Bezrobocie | Słupsk Gmina w liczbach - | -
- | - Wyszukiwarka | Klimat | Pogoda | Mapa Gminy Słupsk | Plany miejscowości | Historia Gminy Słupsk | Społeczność Lokalna | Sylwester - | -

Słupsk Gmina On-line Słupsk Gmina On-line / Mapa Gminy Słupsk

Mapa Gminy Słupsk

Mapa Gminy Słupsk

Mapa Gminy Słupsk Podział na sołectwa

Mapa Gminy Słupsk

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Słupsk. Strategia Rozwoju. Polityka Przestrzenna.

Strategia Rozwoju Gmina Słupsk

Mapa Gminy Słupsk Zdjęcia lotnicze (wykonano w 1996 r., rozdzielczość każdego zdjęcia: 1240x1240 pikseli, każde zdjęcie obejmuje obszar ok. 5,5x5,5 km)

Zdjęcia lotnicze Gmina Słupsk

Mapy tematyczne:
- Rzeźba terenu
- Zasoby wodne
- Udział gleb klasy II-III w ogólnej powierzchni użytków rolnych
- Udział użytków rolnych w powierzchni ogólnej
- Średnia powierzchnia indywidualnego gospodarstwa rolnego w 2002 r. (wg obrębów)
- Kopaliny
- Rozmieszczenie ludności
- Zewnętrzne uwarunkowania struktury przestrzennej
- Układ komunikacyjny
- Powiązania komunikacyjne z siecią osadniczą
- Sieci elektroenergetyczne
- Zaopatrzenie w gaz, gospodarka ściekowa i odpadami
- Zaopatrzenie w wodę
- Ochrona przyrody
- Zagospodarowanie turystyczne na tle walorów przyrodniczo-krajobrazowych i kulturowych
- Ochrona dóbr kultury
- Zasoby i walory środowiska
- Ważniejsze zagrożenia środowiska
- Ograniczenia dla lokalizacji składowisk odpadów w powiecie słupskim
- Planowana lokalizacja obiektów odzysku i unieszkodliwiania odpadów w powiecie słupskim
- Obwody szkolne
- Obwody gimnazjalne

Źródło: Urząd Gminy Słupsk